opgroeien in de stad

In de CITYKIDSKRANT richt zich op ouder- en kinderplezier in de stad. En alle aanverwante ontwikkelingen, onderwerpen, initiatieven en problematieken.

Steeds meer mensen met kinderen blijven in de stad wonen. Toch ontwikkelen de faciliteiten in de stad zich niet helemaal mee. Er ontstaan allerlei nieuwe vraagstukken: hoe is het voor een kind om in de stad op te groeien? maar ook, hoe is het voor ouders? Logistiek gezien is het niet zo’n eenvoudige klus. Het is een hele toer om je kinderen van A naar B te transporteren. De stad groeit ook, en wordt steeds drukker. Overal is lawaai en beweging. Er zijn veel meer prikkels dan in een dorp en dat kan overweldigen. Hoe laat je je kind genoeg bewegen in de stad? Ze kunnen niet altijd gaan en staan waar ze willen. En speelruimte is vaak niet helemaal veilig of beperkt. Ook hebben we te maken met veranderende gezinsvormen. Soms is er geen vader in beeld, of is er sprake van 2 moeders of 2 vaders die opvoeden. Het aantal scheidingen neemt nog steeds toe en er ontstaan steeds meer eenoudergezinnen. Vrouwen worden geconfronteerd met een groot aantal taken: ze zijn moeder, opvoeder, kostwinnaar. Hoe is het mogelijk al deze zaken met elkaar te combineren en toch in balans te blijven? Ook heeft sinds kort de Ipad zijn intrede gedaan. De meeste kinderen zijn er gek op, Maar wat als jij hier zelf niet zo’n voorstander van bent? Is er nog te ontkomen aan de nieuwe media?

Nieuw fenomeen: de Eco school!

www.eco-schools.nl

Keurmerk
Eco-Schools het internationale keurmerk voor duurzame scholen. Wereldwijd zijn er 15.000 Groene Vlaggen uitgereikt op meer dan 43.000 deelnemende scholen in 58 landen. In Nederland richt het keurmerk zich op scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO.

Eco-Schools stimuleert leerlingen om zélf activiteiten te ondernemen om de school (verder) te verduurzamen. De Eco-Schools methodiek biedt een structuur om duurzaamheid op te nemen in het curriculum. Met een focus op gedrag daagt de methodiek uit tot het nemen van fysieke maatregelen binnen uw mogelijkheden.

eco-schoolsklein